دریچه بازدید فن کویل

تاریخ انتشار : 13 آبان 1400

دریچه بازدید فن کویل

 

دریچه بازدید فن کویل ، برای سهولت دسترسی به دستگاه هایی مثل داکت اسپیلت ها و فن کوئل هایی که معمولا در سقف فضاها ی مختلف قرار دارند استفاده می شوند. ابعاد و سایز این دریچه های دسترسی و بازدید فن کویل نسبت مستقیمی با سایز خود دستگاه فن کویل دارد.
دریچه بازدید یا همان دریچه دسترسی فن کویل را با دو روش می توان نصب نمود. به صورت پیچ از رو و به شکل پیچ از داخل قابل نصب هستند. البته واضح و مبرهن است که در صورتی که پیچ از داخل باشد سبب ظاهر شکیل تر و زیباتر دریچه ها میباشد. ولی معمولا در دریچه های

مدل لولایی به دلیل محدودیت در نصب آن ها، فقط حالت پیچ از رو را می توان استفاده کرد.

دریچه هوا فلزی

درب بازدید زیر فن كوئل