دریچه و دمپر ضد انفجار

دسته بندی : دریچه و دمپر ضد انفجار

دریچه ضد انفجار

از این نوع دریچه به عنوان دریچه ورودی و خروجی هوا در سازه های دفاعی و نظامی و صنایع نفت گاز و پتروشیمی برای جلوگیری از موج انفجار استفاده می شود .

0 تومان

دمپر ضد انفجار

از این نوع دمپر ها برای حفاظت از تجهیزات صنعتی مانند تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی در برابر انفجار استفاده می گردد .

0 تومان