دریچه هوا فلزی

تاریخ انتشار : 14 مهر 1400

دریچه هوا فلزی


این نوع دریچه دارای کاربرد های بسیار گسترده در تهویه مطبوع هستند. پره های موجود و فریم این نوع دریچه ها از آلومینیوم تشکیل شده اند .

انواع دریچه هوای آلومینیوم :
دریچه ی هوای دیواری
دریچه ی هوای خطی
دریچه ی هوای سقفی
دریچه ی هوای مشبک
دریچه ی خورشیدی
دریچه ی تایلی

دریچه ی هوا دیواری

این نوع دریچه همانند دریچه های چهار گوش یک شبکه دمپر در قسمت پشتی دارند که این دریچه ها قابلیت تنظیم داشته و پره های آن به زاوایای مختلف قابل تغییر و تنظیم خواهد بود .

دریچه ی سقفی

از این نوع دریچه ها هوای محیط با سرعتی ملایم به سطح خواهد رسید. انواع مختلف این دریچه ها عبارت اند از : دریچه ی سقفی، دریچه ی سقفی چهارگوش یکطرفه، دریچه سقفی چهارگوش دوطرفه، دریچه سقفی چهارگوش سه طرفه، دریچه سقفی چهارگوش چهار طرفه

دریچه خطی

انواع دریچه های خطی عبارت اند از : کله قندی ، اسلوت و زاویه دار هستند که قابلیت نصب روی دیوار و نیز زیر سقف را دارند

دریچه هوای آلومینیوم مشبک

دریچه مشبک ساختاری شبکه ای مشابه یک لانه زنبور دارد . دریچه مشبک در ابعاد و رنگ و مدل های گوناگون تولید و عرضه می گردد بعضی از طرح ها: چهارگوش ، گرد و مثلثی هستند . این نوع از دریچه بیشتر برای مسیر رفت و یا برگشت هوا استفاده می شود .

دریچه خورشیدی

این دریچه نوعی از دریچه ههای گرد است که ظاهری چهار گوش و داخل آن اشکال گرد هندسی طراحی شده اند و نیز در دو نوع بدون فریم و فریم دار ساخته و عزضه می شوند .

 

دریچه تایلی

این نوع دریچه دقیقا همانند دریچه های سقفی بوده و به شکل سقفی کار هوارسانی را انجام می دهد و قابلیت نصب روی سقف های کاذب را دارند. انواع گوناگون آن دریچه هوای مشبکِ یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهارطرفه تایلی، دریچه گردِ ترکیبی بصورت تایلی می باشند .