دریچه های تنظیم هوا و انواع مختلف آن :

 دریچه های تنظیم هوا و انواع مختلف آن :

تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1400

دریچه های تنظیم هوا و انواع مختلف آن :

 

انواع دریچه های توزیع هوای ساخت این موسسه عبارتند از :

 1. دریچه های تنظیم و توزیع هوای دیواری (کولری )
 2. دریچه های مشبک
 3. دریچه های برگشت و پادری

 

 1. 1. دریچه های تنظیم و توزیع هوای دیواری ( کولری ) :

ماهیت آنها از نوع دریچه هایی با پره های ایر فویلی یک طرفه و دو طرفه بوده که قابلیت جهت دهی هوا را به واسطه متحرک بودن پره ها دارا می باشند و انواع چوبی آنها نیز در رده تولیدات این موسسه یافت می گردد .

- موارد مصرف :

 • کلیه مکان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، هتل ها و مکان های صنعتی و...
 • قابل نصب در مکان هایی که نیاز به تغییر جهت هوای ورودی می باشد .
 • مناسب جهت دیوارهایی تا ارتفاع چهار متر

- محل نصب :

 • بر روی پیشانی دیوار

- قابلیت ها :

 • قابلیت ساخت در انواع یک طرفه و دو طرفه
 • طول پرتاب مناسب و افت فشار پایین
 • قابلیت نصب درب زمستانه در حالت چوبی

 

 1. 2. دریچه های مشبک :

این دریچه ها به دلیل دارا بودن افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا بسیار کاربرد دارند .

 

- موارد مصرف :

 • کلیه مکان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، هتل ها و مکان های صنعتی و ...
 • قابل نصب در مکان هایی که نیاز به خروج هوا به صورت رشته ای باشد .
 • قابلیت استفاده در رفت و برگشت هوا

- محل نصب :

بر روی پیشانی دیوار و یا پایین دیوار جهت استفاده در برگشت هوا

 

- قابلیت ها :

 • قابلیت ساخت در شبکه های یک و دو سانتی متری
 • قابلیت نصب توری جهت جلوگیری از ذرات به داخل فضای تهویه شده
 • قابلیت ساخت در انواع چهارگوش و گرد

 

 1. 3. دریچه های برگشت و پادری :

این دریچه ها معمولا جهت تعدیل فشار فضاها مورد استفاره قرار می گیرد .