دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی :

دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی :

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400

دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی :

اگر دریچه دمشِ هوای فن کویل از مدلِ دریچه خطیِ کله قندی باشد برای ایجاد هارمونی در ساختار دریچه های دمش و بازدید فن کویل از دریچه زیر فن کویل با مدلِ خطی کله قندی استفاده می شود. 

دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی از ترکیب ورق آلومینیومی و دریچه خطی ساخته می شود. 

دریچه کله قندیِ استفاده شده در بدنه درب دریچه زیر فن کویل خطیِ کله قندی برای جلوگیری از تردد حشرات از میان آن،می تواند بصورت توری دار تعبیه گردد. 

درب دریچه زیر فن کویل خطی کله قندی با دوطرح وزنه ای و لولایی ساخته و عرضه می شود.