دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت

دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت

تاریخ انتشار : 29 خرداد 1400

دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت

 

دریچه زیر فن کویل خطی طراحی اسلوت

این شکل دریچه زیر فن کویل  خطوطی موازی مانند خط های دریچه اسلوت دارد به دلیل همین ویژگی اسم این نوع را دریچه زیر فنکویل خطی طرح اسلوت برگزیده اند .

دریچه زیر فن کوئل خطی طرح اسلوت هم عبارت اند از: ترکیب ورقه ی آلومینیومیِ ضخیم و دریچه ای خطی با طرح اسلوت تشکیل شده که هوای مورد نیاز دستگاه فن کویل از بین لایه های هوای دریچه اسلوت به طرف دستگاه راهنمایی می شود . 

لازم به ذکر است که تناسب بین دریچه هوای خطی اسلوت و دریچه زیرفن کویل می تواند مهمترین علت برای انتخاب این نوع مدل برای دریچه زیرفن کویل می باشد. 

درب دریچه زیر فن کوئل خطیِ طرح اسلوت هم دارای دو نوع وزنه ای و لولایی تولید و به فروش می رسد .

دریچه زیر فن کویل خطی طرح اسلوت به دو روش پیچ ازرو و پیچ مخفی در جایگاه خود نصب می شود . 

برای رنگ آن هم از رنگ نوع رنگ کوره ای استاتیک استفاده می شود