دریچه های دسترسی گریل ، مشبک و خطی

دریچه های دسترسی گریل ، مشبک و خطی

تاریخ انتشار : 19 آبان 1400

دریچه های دسترسی گریل ، مشبک و خطی


بر روی درب فن کویل هایی که هوای سیستم برگشت آنها بایستی مستقیم از قسمت زیرین دستگاه تامین شود باید منفذی بر روی درب دریچه دسترسی فن کویل به وجود آورد که هوای محیط به وسیله دستگاه فن کویل مکش شود . بدین منظور بر روی درب دریچه های دسترسی ، شیارهایی باریک و موازی در اندازه های تقریبی 9 سانتی و 18 سانتی متری به شکل پرسی و فابریک ایجاد می شود و دقیقا به همین علت به این نوع دریچه ها ، دریچه های دسترسی فن کویل گریل می گویند .

مکانیسم این نوع دریچه ها بدین گونه است که بر روی درب اصلی دریچه دسترسی فن کویل ، یک دریچه مشبک ،خطی زاویه دار و صفر درجه نصب می شود و این دریچه ها وظیفه انتقال و مکش هوا را از محیط به فضای داخلی دستگاه را بر عهده دارند .بازشو درب این دریچه های دسترسی به سه شکل وزنی و لولایی و کشویی ساخت و عرضه می شود . درچه های لولایی و کشویی به شکل قفل دار و دریچه های لولایی به شکل بدون قفل تولید می گردند .
قابلیت ها :
- دریچه از جنس آلومینیوم
- توانایی ایجاد هوای برگشت در دستگاه
- توانایی نصب دریچه رفت و برگشت هوای فن کوئل بر روی آن
- توانایی نصب فیلتر جهت تصفیه هوا

دریچه های سقفی
دریچه هوا فلزی