دریچه های سقفی

تاریخ انتشار : 11 مرداد 1400

دریچه های سقفی

در فصول گرم سال  نصب کولر و سیستم های تهویه هوا  در منازل ، ساختمانهای اداری ،تولیدی، مسکونی و بیمارستانها  بسیار ضرورت دارد که دریچه های سقفی چهار طرفه از پرکاربردترین ،دریچه های هوا که  مناسب محیط ، بسیار با کارامد و با کیفیت بالا میباشد.

این دریچه ها با نامهای دیگری مانند دریچه هوای رفت سقفی ، دهش و هوای تازه سقفی یا دریچه دیفیوزری نیز شناخته شده است .

همان طور که از نام این در یچه ها پیداست در سقف نصب میشود و عملیات تهویه هوا از طریق سقف انجام  میشود که پخش افقی هوای رفت و برگشت با استفاده از پره های متوالی امکان پذیر است .

دریچه های سقفی میتوانند جریان هوا در محیط در جهات مورد نیاز پخش کند .

مزایای دریچه های سقفی چهار طرفه

  1. از این دریچه ها در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور همزمان می توان استفاده کرد
  2. قابلیت استفاده به صورت بادمپر و هم بدون دمپر
  3. طراحی این دریچه ها به صورتی است که هوای عبوری از معبرِ دریچه را به هر چهارسوی این دریچه هوا تقسیم می کند
  4. کاربرد این در یچه ها هم بصورت تایلی در سقف کاذب و هم بصورت غیرتایلی در سقف اصلی
  5. جنس این دریچه ها از الومینیوم میباشد
  6. سیستم های دمش و مکش هوا از دیگر کاربردهای این دریچه ها میباشد