دریچه دسترسی فن کویل و انواع دریچه دسترسی فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل و انواع دریچه دسترسی فن کویل

تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1400

دریچه دسترسی فن کویل و انواع دریچه دسترسی فن کویل


دریچه دسترسی فن کویل عموما برای دسترسی و تعمیر فن کویل های سقفی طراحی و ساخته می شود. و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید.

سیستم دستگاه فن کویل بعنوان سیرکولاتور هوا در محیط عمل می کند. لذا دارای یک فن دمنده و همچنین یک بخش مکنده می باشد. که جهت کارایی سیستم مکنده باید بر روی صفحه درب دریچه دسترسی فن کویل امکان مکش هوا را ایجادنمود. به همین خاطر دریچه دسترسی در انواع مختلف طراحی و تولید می شود.

قیمت و خرید دریچه اسلوت

قیمت انواع دمپر

انواع دریچه دسترسی فن کویل:

در فن کویل هایی که سیستم برگشت هوای آنها بوسیله کانال رابط از محیط تغذیه می شود. نیازی به ایجاد منفذ عبور هوبر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل نیست. و در این نوع دستگاهها لزوما باید درب دریچه دسترسی کاملا مسدود باشد. دریچه دسترسی فن کویل ساده دارای دو نوع فریم ۳ و ۵ سانتی میباشد. و در دومدل لولایی و وزنه ای تولید می گردد. درب دریچه دسترسی ساده،بصورت یک ورق صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد. و در این دریچه امکان تردد هوا از بیرون به سمت داخل محفظه ی فنکویل وجود ندارد. درب دریچه دسترسی ساده لولایی بوسیله لولا به قسمت فریم متصل می گردد. وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود. اما در مدل وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا می شود. و بعداز مراحل بازدید و تعمیر فن کویل در محل نشیمن خود جانمایی می گردد. سطح بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه دسترسی را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

دریچه دسترسی فن کویل

به طور کلی دریچه دسترسی فن کویل به جهت بازدید و تعمیر دستگاه های فن کویل سقفی طراحی و سپس ساخته میشود .دستگاه های فن کویل دارای یک فن دمنده و همچنین یک بخش مکنده می باشد که برای کارایی سیستم مکنده باید بر روی صفحه درب دریچه دسترسی فن کویل امکان مکش هوا را ایجاد نمود .به همین منظور دریچه دسترسی یا بازدید فن کویل در انواع و ابعاد مختلف ساخته میشود . دریچه دسترسی فن کویل دارای انواع مختلفی است که در زیر به آن میپردازیم : 

دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی :  

دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی نیز انواع مختلفی دارد که در زیر به معرفی آنها میپردازیم : 

۱-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده  

اگر سیستم برگشت هوا به وسیله کانال رابط از محیط تغذیه شود ، نیاز به منفذ عبورهوا بر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل نیست .در این نوع دستگاهها باید درب دریچه دسترسی فن کویل کاملا مسدود باشد .دریچه دسترسی فن کویل ساده آلومینیومی دارای دو نوع با فریم ۳ و ۵ سانتی میباشد .مدل درب دریچه دسترسی فن کویل ساده دونوع است : وزنه ای و لولایی . درب دریچه دسترسی فن کویل ساده لولایی به وسیله لولا به دریچه دسترسی فن کویل متصل میشود و از طریق قفل زیمنس باز و بسته میشود .اما در مدل وزنه ای ، درب دریچه دسترسی فن کویل به طور کامل جدا میشود و بعد از بازدید دستگاه دوباره در محل خود جایگذاری میگردد .تمام سطح دریچه دسترسی فن کویل ساده به وسیله رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود . دریچه دسترسی فن کویل هم از طریق پیچ مخفی و هم به صورت پیچ از روی نما قابل نصب است .  

۲-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی شیار دار :  

اگر قرار باشد هوای سیستم برگشت ، مستقیم از زیر دستگاه تامین گردد ، باید منفذ روی درب دریچه دسترسی فن کویل ایجاد نمود که دستگاه فن کویل هوای محیط را بمکد . به این منظور روی درب دریچه دسترسی فن کویل شیارهای موازی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی به صورت پرسی و فابریک ایجاد میشود . 

به این دلیل به این نوع دریچه دسترسی فن کویل ، دریچه دسترسی فن کویل شیاردار میگویند . 

خرید انواع دریچه چوبی

درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار به صورت لولایی و وزنه ای تولید و عرضه میگردد . در مدل لولایی درب دریچه دسترسی فن کویل به وسیله قفل زیمنس به دریچه دسترسی فن کویل متصل میشود .در مدل وزنه ای درب دریچه دسترسی فن کویل به طور کامل جدا شده و پس از بازدید دستگاه روی نشیمن جای میگیرد.سطح دریچه دسترسی فن کویل شیاردار با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود .این نوع دریچه دسترسی فن کویل با پیچ از روی نما و پیچ مخفی نصب میشود . 

۳-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی ۳۰ درجه :  

برای دستگاههایی که نیاز به مکش مستقیم هوا از زیر فن کویل دارند از دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰ درجه استفاده میگردد .بر روی درب اصلی دریچه دسترسی زیر فن کویل خطی ۳۰ درجه ،یک دریچه خطی ۳۰ درجه تعبیه میشود که انتقال و مکش هوا را از محیط به داخل محفظه ی دستگاه فن کویل به عهده میگیرد .این نوع دریچه دسترسی فن کویل هم به دوصورت لولایی و وزنه ای ساخته میشود و از طریق رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود و از طریق پیچ مخفی یا پیچ از روی نما در محل مورد نظر نصب میشود . 

۳-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی کله قندی : 

این نوع دریچه دسترسی فن کویل نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکش مستقیم هوا از زیر فن کویل را دارند قابل استفاده میباشد .روی درب این مدل  دریچه دسترسی فن کویل یک دریچه خطی کله قندی تعبیه میشود که وظیفه ی انتقال و موش هوا را بر عهده دارد .دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی کله قندی در دو مدل لولایی و وزنه ای تولید میگردد و از طریق رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود  مانند دریچه های بالا از طریق پیچ مخفی و پیچ از روی نما نصب میگردند . 

۴-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی گل سقفی ( پله ای ) : 

دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی از زیباترین و شکیل ترین دریچه های دسترسی به حساب می آید که در دو نوع تک گل و دو گل ارایه میشود .این نوع دریچه دسترسی فن کویل دارای شیارهای پله ای است که وظیفه ی مکش هوا به داخل محفظه فن کویل را به عهده دارد . شیارهای دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی به شکل دوقلو یا دو پله هم تولید میشو و برای فن کویل هایی که نیاز به هوای بیشتری برای مکش دارند ، مناسب میباشند .گل یا پله ی دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی میتواند در حاشیه ی دریچه یا در قسمت های داخلی تعبیه شود و این بستگی به نظر کارفرما دارد .سطح دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی توسط رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود و از طریق پیچ مخفی و یا پیچ از روی نما نصب خواهد شد . 

۵-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی طرح اسلوت :  

زمانی از درسچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی با طرح اسلوت استفاده خواهد شد که دریچه های دمش هوا به صورت اسلوت طراحی شده باشد . در این صورت برای تناسب بیشتر دریچه دسترسی و دریچه دمش هوا ، از دریچه دسترسی فن کویل خطی طرح اسلوت استفاده میکنیم که به دو صورت لولایی و وزنه ای تولید میگردد همچنین این دریچه دسترسی فن کویل با رنگ کوره ای الکتروستاتیک پوشش داده میشود و با پیچ مخفی و یا پیچ از روی نما در محل مورد نظر نصب میگردد . 

۶-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی مشبک :  

 این دریچه دسترسی فن کویل برای دستگاههایی به کار میرود که مکش آنها ازیر فن کویل تامین میشود .ساختار این دریچه دسترسی فن کویل به گونه ایست که در بدنه ی درب ، یک دریچه ی مشبک تعبیه شده است . در حقیقت یک دریچه لانه زنبوری روی درب دریچه دسترسی فن کویل نصب شده است. 

دریچه دسترسی فن کویل مشبک نیز مانند دیگر دریچه های دسترسی به دو روش لولایی و وزنه ای باز و بسته میشوند . همچنین از رنگ های کوره ای الکتروستاتیک برای رنگ آمیزی آن استفاده میشود . دریچه دسترسی فن کویل مشبک با استفاده از پیچ به محل موردنظر نصب میشود .حال این پیچ میتواند از رو نما تعبیه شود ویا پیچ مخفی باشد .

☆ دریچه دسترسی فن کویل چوبی ( ام دی اف ):

ساختار دریچه دسترسی فن کویل چوبی از جنس ام دی اف می باشد . به همین دلیل به لحاظ طراحی و رنگ از تنوع زیادی برخوردار است .

روش و نحوه ی ساخت دریچه دسترسی فن کویل چوبی به این گونه است که ابتدا مدل دریچه دسترسی فن کویل را از طریق نرم افزار های دیجیتالی طراحی میشود . سپس به وسیله دستگاه سی ان سی برش داده می شود و بعد نوبت به مونتاژ میرسد . حال دریچه دسترسی فن کویل به وسیله ی رنگ پی وی سی ضد آب پوشش داده می شود . تنوع رنگ و مدل و ماهیت چوبی دریچه دسترسی فن کویل باعث شده که کارفرمایان و مشتریان استقبال ویژه ای از این محصول داشته باشند .

دریچه دسترسی فن کویل چوبی در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در کف ، سقف یا دیوار ، چوب به کار رفته باشد . در این موارد برای هارمونی بیشتر و تناسب دریچه دسترسی فن کویل با محیط اطراف از این محصول استفاده می شود .

لازم به ذکر است که برای جلوگیری از استهلاک و همچنین محافظت از دریچه دسترسی فن کویل چوبی از رنگ ضد آب بر سطوح آن استفاده می شود.

به کار گیری از دستگاه ها و ماشین آلات پیشرفته ی سی ان سی ، وکیوم و همچنین سیستم رنگ کاری ، باعث می گردد تا محصول نهایی با کیفیت بالایی به دست مشتری برسد .

دریچه دسترسی فن کویل چوبی از دو جزء تشکیل میشود .اول فریم و دوم درب دریچه دسترسی فن کویل . هر دو قسمت قابلیت طراحی و در اصطلاح ابزار زدن می باشد .

هیچ محدودیتی در ساخت دریچه دسترسی فن کویل با ابعاد مختلف وجود ندارد . باید به این نکته اشاره کرد که درب دریچه دسترسی فن کویل در دو مدل لولایی و وزنه ای تولید میگردد . در صورت لولایی بودن درب دریچه دسترسی فن کویل استفاده از یراق آلات مرغوب بسیار با اهمیت است . رعایت این نکات باعث عمر بیشتر دریچه دسترسی فن کویل چوبی می باشد .

سطح دریچه دسترسی فن کویل با دو روش رنگ و وکیوم پوشش داده می شود. اگر بخواهیم سطح دریچه دسترسی فن کویل را با رنگ پوشش دهیم ، کیفیت رنگ و رنگ کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همچنین در صورت پوشاندن سطوح دریچه دسترسی فن کویل با وکیوم ، ضخامت و کیفیت کاور وکیوم از اهمیت بالایی برخوردار است . پوشش وکیوم در دو حالت هایگلاس و مات ارایه داده می شود .

☆ دریچه دسترسی فن کویل از جنس استیل :

دریچه دسترسی فن کویل استیل برای کاربرد های خاص از جمله اتاق های تمیز ، محیط های بهداشتی ، درمانی و همچنین سالن های تولید مواد غذایی و …. به کار می رود .

فریم و بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل از جنس استیل نگیر ، با عیار ۳۰۴ و ضخامت یک میلیمتر تولید می گردد . درب دریچه دسترسی فن کویل استیل نیز به دو روش لولایی و وزنه ای باز و بسته می شود . درب لولایی دریچه دسترسی فن کویل با لولای استیل و فلزی ساخته می شود .

دریچه دسترسی فن کویل استیل نیز مانند گونه های دیگر ، انواع مختلفی دارد که در زیر به توضیح انواع آن می پردازیم :

الف- دریچه دسترسی فن کویل استیل ساده

دریچه دسترسی فن کویل ساده از یک فریم با عرض دلخواه و درب دریچه ساده به صورت فلت از ورق یک میل استیل تولید می گردد .

لازم به ذکر است که هیچ شیار یا منفذی برای عبور هوا روی درب دریچه دسترسی فن کویل ساده ی استیل جود ندارد .

ب- دریچه دسترسی فن کویل استیل گریل دار

اگر دستگاه فن کویل نیاز به مکش هوا از محیط داشته باشد ، در این حالت بای از دریچه دسترسی فن کویل با شیار استفاده کنیم . این شیارها که به صورت گریل های موازی در طول های ۹ و ۱۸ سانت ایجاد می شود ، هوای لازم به دستگاه را به داخل هدایت می کند .

دریچه دسترسی فن کویل استیل گریل دار نیز با دو مدل درب لولایی و وزنه ای تولید می گردد .

دریچه دسترسی فن کویل گریل دار استیل با پیچ از روی نمای فریم و پیچ مخفی قابلیت نصب دارد .

☆دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی

اگر امکان استفاده از دریچه دسترسی فن کویل از جنس آلومینیوم و چوب وجود نداشته باشد ، از دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی استفاده می گردد .

این موضوع در شهر های شمال و جنوبی به طور قابل ملاحظه ای صادق است . ساختار این دریچه دسترسی فن کویل ماهیتاً از مواد پلیمری ABSمی باشد . میزان چگالی مواد پلیمری در ساختار دریچه دسترسی فن کویل می تواند ضامن کیفیت دریچه باشد .

دریچه دسترسی فن کویل متشکل از دو جزء است . اول فریم و دوم درب دریچه دسترسی فن کویل .

درب دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی در دو مدل وزنه ای و لولایی باز و بسته می شود . عرض فریم دریچه دسترسی فن کویل بین ۳ تا ۵/۳ سانتیمتر ساخته میشود . دریچه دسترسی فن کویل با پیچ به محل مورد نظر نصب خواهد شد .

یکی از محاسن دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی ورزن سبک این محصول می باشد . این امر سبب می شود هنگام نصب به راحتی در محل خود جانمایی شود .همچنین این دریچه دسترسی فن کویل قیمت بسیار مناسب تری نسبت به دریچه دسترسی فن کویل چوبی و استیل دارد .

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی نیازی به پوشش رنگ ندارد . درب دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی قابلیت ساخت به صورت ساده ( کاملاً مسدود) یا گریل دار را دارد .

روش اندازه گیری دریچه دسترسی فن کویل

اولین مرحله جهت ساخت و تولید دریچه دسترسی فن کویل ، مرحله ی سایزینگ یا اندازه گیری می باشد .

نخست باید از قائمه بودن اضلاع قاب مورد نظر مطمئن شویم . این قاب میتواند از قوطی ، نبشی یا سازه های کنافی باشد . در صورتی که قاب گونیا نباشد نصاب دریچه دسترسی فن کویل در زمان نصب دچار مشکل خواهد شد و حتی در مواردی امکان نصب دریچه دسترسی فن کویل وجود نخواهد

داشت. برای اندازه گیری قاب مورد نظر ، طول و عرض آن را به صورت صفر به صفر از داخل سایز می کنیم . در این اندازه گیری نباید بادخور لحاظ کنیم . بادخور هنگام ساخت توسط تولید کننده اعمال خواهد شد .

نکته ی مهم دیگر در زمان اندازه گیری ، هم تراز بودن تمام وجوه قاب دریچه دسترسی فن کویل می باشد . در صورت عدم رعایت این موضوع ، نتیجه ی به دست آمده ، ظاهری زائده شکل در سقف می باشد . هم چنین باید به فاصله ی دستگاه فن کویل تا افق قاب دریچه دسترسی فن کویل توجه نمود . اگر این فاصله کم باشد ، نمی توان از دریچه دسترسی فن کویل با درب وزنه ای استفاده نمود .

روش ساخت انواع دریچه دسترسی فن کویل  

الف) انواع درچه دسترسی فن کویل آلومینیومی  

۱-روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده لولایی :  

جهت ساخت این دریچه دسترسی فن کویل، در اولین اقدام، شروع به ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل خواهیم کرد. برای این کار ابتدا حفره یا کناف مورد نظر را به صورت صفر به صفر و بدون در نظر گرفتن بادخور اندازه می گیریم. نیم سانت بادخور از هر طرف هنگام ساخت توسط سازنده لحاظ خواهد شد.فریم دریچه دسترسی فن کویل از پروفیل آلومینیوم ساخته می شود. گوشه های اضلاع فریم دریچه دسترسی فن کویل به صورت ۴۵ درجه گوشه زنی خواهد شد. سپس توسط کرنر اضلاع فریم دریچه دسترسی فن کویل به هم متصل می گردد.  

پس از ساخت فریم، نوبت طراحی و ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل می باشد. ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل بر اساس ابعاد داخل فریم ساخته می شود.  

جنس درب دریچه دسترسی فن کویل از ورق آلومینیوم است و ضخامت ورق مصرفی بسته به ابعاد درب می باشد. درب دریچه دسترسی فن کویل لولایی ساده به واسطه ی یک رشته لولا از یک یا دو طرف به فریم دریچه دسترسی فن کویل متصل می گردد. علاوه بر اتصال درب دریچه دسترسی فن کویل به وسیله لولا به فریم، از سوی دیگر به وسیله ی قفل زیمنسی درب دریچه دسترسی فن کویل به فریم چسبانده و به این صورت امکان باز و بسته شدن درب دریچه دسترسی فن کویل فراهم می آید. 

لازم به ذکر است که دریچه دسترسی فن کویل به وسیله ی پیچ از روی نما و یا پیچ مخفی نصب می شود که در هر دو حالت باید قبل از رنگ آمیزی جای پیچ ها روی فریم تعبیه شود تا پس از عملیات رنگ کاری هیچ گونه خراش و آسیبی به دریچه دسترسی فن کویل نرسد .  

در زمان ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل در حاشیه به میزان یک سانت لبه داده می شود. این لبه ی یک سانتی باعث استحکام درب دریچه دسترسی فن کویل خواهد شد و از تاب خوردگی و دفرمه شدن ساختار درب دریچه دسترسی فن کویل جلوگیری به عمل می آید. 

پس از اتمام عملیات ساخت دریچه دسترسی فن کویل، عملیات رنگ آمیزی آغاز می گردد. روی تمام سطوح دریچه دسترسی فن کویل به وسیله ی رنگ پودری الکتروستاتیک پوشانده می شود و سپس محصول درون کوره قرار گرفته و در اصطلاح پخته می شود . از محاسن رنگ کوره ای الکتروستاتیک می توان به تنوع رنگ و حق انتخاب آن توسط کارفرما متناسب با محیط، اشاره کرد .  

لازم به ذکر است پس از درآوردن درسچه دسترسی فن کویل از داخل کوره، این محصول توسط مشماهای حباب دار بسته بندی می شود تا از هرگونه خراش وضربه و آسیب دیدگی در امان بماند.

۲-روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده وزنه ای 

جهت ساخت دریچه دسترسی فن کویل ابتدا حفره مورد نظر را اندازه می زنیم. سپس به وسیله پروفیل آلومینیوم طول و عرض فریم را برش می زنیم. به لحاظ سایز و عرض فریم دریچه دسترسی فن کویل دردو عرض ۳ و ۵ سانتی محدود هستیم. ابعاد فریم دریچه دسترسی فن کویل از هر طرف ۵ میل کوچکتر از ابعاد حفره در نظر گرفته می شود تا به راحتی درون آن فرو رود. بعد از برش چهار ضلع فریم دریچه دسترسی فن کویل نوبت به گوشه زنی آن می‌رسد. گوشه ها باید ۴۵ درجه برش داده شود تا وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرد زاویه ۹۰ درجه یا گونیا را تشکیل دهدبه وسیله کرنر به صورت پرسی به یک دیگر وصل می شود.دریچه دسترسی فن کویل بر روی نشیمن داخلی سه پری و با برداشتن و گذاشتن درب دریچه دسترسی فن کویل دستگاه را تعمیر و یا بازدید کرد. 

درب دریچه دسترسی فن کویل وزنه ای به صورت مستقل از دریچه دسترسی فن کویل کار میکند. هنگام باز و بسته شدن کاملاً از آن جدا می شود جنس ورق دسترسی فن کویل از آلومینیوم می باشد. ضخامت ورق درب دریچه دسترسی فن کویل به ابعاد فریم آن بستگی دارد. 

ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل ساده آلومینیومی نسبت به ابعاد نشیمنگاه سه پری فریم از هر طرف به میزان یک تا ۲ میلیمتر کوچک تر لحاظ می گردد تا درب دریچه دسترسی فن کویل به راحتی در نشیمنگاه فریم دریچه دسترسی فن کویل جانمایی شود. 

نکته قابل ذکر این است که فاصله بین دستگاه فن کویل و دریچه دسترسی فن کویل به قدری باشد که امکان جداسازی و جانمایی مجدد در بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل به راحتی امکان پذیر باشد. در صورتی که این فاصله بیش از حد کم باشد نمی‌توان از دریچه دسترسی فن کویل وزنه ای استفاده کرد و بهتر است از مدل لولایی بهره گرفت. 

برای قوام و استحکام درب دریچه دسترسی فن کویل در محیط ساختار ورق درب دریچه دسترسی فن کویل یک لبه یک تا یک و نیم سانتی به داخل تعبیه می شود که این لبه هم وظیفه استحکام درب دسترسی را به عهده دارد و هم از تاب برداشتن درب چه دسترسی فن کویل در زمان بهره برداری جلوگیری خواهد کرد 

از آنجا که مدل این دریچه دسترسی فن‌کویل، ساده است نیاز به هیچ شیار و گریلی روی درب دریچه دسترسی فن‌کویل نداریم. دریچه دسترسی فن کویل در دو مدل پیچ از رو و پیچ مخفی بر روی کلاف نصب و تعبیه خواهد شد. اگر بخواهیم به وسیله پیچ از رو دریچه دسترسی فن کویل را نصب کنیم باید جای پیچ ها را بعد از ساخت فریم روی آن تعبیه کنیم و اگر به صورت پیچ مخفی بخواهیم نصب شودباید این جای پیچ ها بر روی دیواره داخلی فریم دریچه دسترسی فن کویل جانمایی شود. 

پس از اینکه ساخت دریچه دسترسی فن کویل تمام سطوح این محصول با رنگ پودری الکتروستاتیک پوشانده می شود و سپس دریچه دسترسی فن کویل درون کوره قرار می گیرد و در اصطلاح پخته می شود. از مزیت های رنگ کوره ای این ایست که در این محصول را برابر آسیب های بیرونی از جمله خراش،ضربه و خوردندگی مصون نگه می دارد. رنگ کوره ای الکتروستاتیک دارای کد رنگ های متنوع است و کارفرما می تواند متناسب با محیط آن را انتخاب کند.

دریچه بازدید آلومینیوم

خرید دریچه کولر

جهت اطلاع از قیمت و سفارش این محصول با شماره های زیر در تماس باشید :

09133100918 آقای مشایخی