کانال فلکسی بل ISOAFS-POLY

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسیبل


قابلیت: تحمل دما تا 120 درجه سانتیگراد – تحمل فشار تا 3000پاسکال – سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه


  • تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد – تحمل فشار تا 3000 پاسکال – سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی

محصولات مرتبط