کانال فلکسی بل VINYLAFS

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسی بل


توانایی تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 1500پاسکال را دارد و سزعت هوا در آن تا 20 متر بر ثانیه می رسد


  • توانایی تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 1500پاسکال را دارد .

محصولات مرتبط