کانال فلکسیبل VINYLAFS

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسیبل


توانایی تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 1500پاسکال را دارد و سزعت هوا در آن تا 20 متر بر ثانیه می رسد


  • توانایی تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 1500پاسکال را دارد .

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی

محصولات مرتبط