کانال فلکسیبل ISOAFS ALU HYGIENE

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسیبل


توانایی تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 3000 پاسکال را دارد و سرعت هوا در آن تا 30 متر بر ثانیه می رسد


  • توانایی تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 3000 پاسکال را دارد .

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی

محصولات مرتبط