کانال فلکسی بل ALUAFS.70 UL

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسی بل


توانایی تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 3000پاسکال را دارد و سزعت هوا در آن تا 30 متر بر ثانیه می رسد


  • توانایی تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 3000پاسکال را دارد .

محصولات مرتبط