کانال فلکسیبل ALUAFS.70 UL

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسیبل


توانایی تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 3000پاسکال را دارد و سزعت هوا در آن تا 30 متر بر ثانیه می رسد


  • توانایی تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد و تحمل فشار تا 3000پاسکال را دارد .

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی

محصولات مرتبط