جت دیفیوزر

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : دریچه های پرتاب بلند


جت دیفیوزر ها با استفاده از کاهش سطح مقطع و افزایش سرعت جریان هوا و همچنین توسط متمرکز کردن جریان هوا باعث افزایش طول پرتاب می شود.مهمترین عانل در چنین عملکردی شیوه تغییر سطح مقطع می باشد زیرا باید در کمترین طول ممکن و با حداقل افت فشار تغییر سطح مقطع حاصل شود. جت دیفیوزر ها دارای پروفیل کاهش سطح مقطع بهینه برای کمترین عمق دریچه و حداقل افت فشار می باشد که این امر باعث حداقل شدن تولید صدا می گردد.

دهانه خروجی هوا نیز در این مدل از دریجه ها از حالت هم محور قابلیت 30 درجه تغییر زاویه خروجی را در تمام جهات درار می باشد.با استفاده از این قابلیت علاوه بر توانایی دهش جریان هوا به نقطه دلخواه می توان در فصل های سرد و گرم سال جهت دهش دریچه بر اساس دهش باد گرم(پرتاب روبه پایین به دلیل طبیعت بالارونده هوای گرم) و باد سرد(پرتاب رو به بالا به دلیل طبیعت پایین رونده هوای سرد) تغییر داد. این دریچه ها در قطرهای نامی استاندارد 100-125-160-2-250 -315-400 و … جهت هوادهی 54 تا 1440 متر مکعب بر ساعت و قابلیت تنظیم جهت خروج جریان از -30 تا +30 از جنس ورق آلومینیوم مرغوب ارئه می گردند.

یکی از مزایای دریچه های جت دیفیوزر مخفی بودن پیچ ها است . با وجود یک حلقه قاب اضافه روی این دریچه ها به هنگام نصب این دریچه ها پس از باز کردن حلقه مذکور و نصب دریچه بوسیله پیچ ها روی سحط کار حلقه مذکور روی دریچه نصب می گرددو جای پیچ زیر کار را می پوشاند که این امر کمک شایانی به زیبایی دکوراتیو این دریچه ها میکند.

جهت پوشش نهایی این دریچه های جت دیفیوزر از رنگ های الکترو استاتیک کوره ای استفاده می شود. پس از انجام مراحل تولید جهت خذف هرگونه غبار چربی و دیگر ذرات دریچه ها اسیدشویی می شوند و پس از اعمال پوشش زیرسازی مطلوب (با توجه به نوع فلز انتخاب می شود و برای هر نوع فلز از پوشش متفاوتی استفاده می گردد) روی خط کاموایر پاشش و کوره قرار می گیرند.در این مرحله فام رنگ مورد نیاز مشتریان روی سطح پاشیده شده و دریچه های جهت طی مرحله پخت وارد کوره می گردد. در مرحله پخت دمای کوره (گراف دمایی که دریچه تجربه می کند)بسیار مهم است و پخت ناقص روی پوشش نهایی اثر نامطلوبی می گذارد.همچنین پخت بیش از حد رنگ باعث تغییر فام رنگ و همچنین مات شدن آن می گردد.


  • جنس ( آلومینیوم )
  • محل نصب ( داخل سقف، دیوار و یا کانالهای باز )
  • قابلیت ها: پخش هوا به صورت متمرکز با قابلیت تنظیم در تمام جهات، قرارگیری در باکس در انواع یک، دو، سه و چهار المان، قابلیت هوادهی تا 8000 فوت در دقیقه

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی

محصولات مرتبط

جت نازل

قابلیت ها: پخش هوا به صورت متمرکز با قابلیت تنظیم در تمام جهات، قرارگیری در باکس در انواع یک، دو، سه و چهار المان، قابلیت هوادهی تا 8000 فوت در دقیقه، با قاب چهارگوش و گرد

0 تومان