کانال های توزیع هوای فلکسیبل

دسته بندی : کانال های توزیع هوای فلکسیبل

کانال فلکسی بل ISOAFS-POLY

تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد – تحمل فشار تا 3000 پاسکال – سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

0 تومان

کانال فلکسی بل COMBIAFS

این نوع از لوله های فلکسی بل دارای سه لایه آلومینیوم دولایه پلی استر ویک لایه pvc می باشد-ضخامت ( 170میکرون ) -قطر ( 20،18،16،14،12،10،8،6،4 )- طول ( 10متر ) -فشار قابل تحمل ( 3000 پاسکال )

0 تومان