دریچه جت دیفیوزر

تاریخ انتشار : 19 مهر 1400

دریچه جت دیفیوزر


در فضاهایی که در محیط آنها هوای تهویه به فاصله های دور از مکان خروج هوا باید منتقل شود از دریچه های پرتاب بلند مانند دریچه های جت دیفیوزراستفاده می شود که برای پرتاب های طولانی و دور هوا جزو بهترین گزینه ها هستند .
جنس این دریچه ها از آلومینیوم می باشد و محل نصب انها داخل سقف ، کانال باز و دیوارها می باشد .
دریچه های جت دیفیوزر قادرند هوا را به صورت متمرکز و نیز در تمامی جهت ها پخش کنند .