دمپر ضدحریق

تاریخ انتشار : 17 شهریور 1400

دمپر ضدحریق

دمپر ضد حریق برای محافظت در اتفاقات حریق نصب و استفاده می گردد . دیواره ، درو پنجره و سقف خانه ها از مصالح پایدار در برابر حریق ساخته می‌شوند و در هنگام آتش سوزی فقط یک راه برای نفوذ آتش باقی می ماند : ورود هوای داغ و دود با حرارت بالا به داخل کانال‌های انتقال هوا می‌باشد. نصب دمپر ضد حریق بر روی تیغه ی جدا کننده بین دو محیط انجام می شود که به وسیله آن می‌توان سدی در برابر ورود و پخش هوای آلوده و آتش بین دو محیط مجزا شد.
نحوه عملکرد دمپر ضد حریق بدین شکل است که پره‌ های دمپر با فشار فنری که بر روی لینک‌های اتصالی مابین پره‌ها نصب گردیده اند به طور پیش فرض همیشه بسته هستند ؛ پره ها به وسیله ی فیوز آلیاژی مخصوص باز نگه ‌داشته شده اند .این فیوز توسط آلیاژ خاصی ساخته شده که در سطح دمایی 74 درجه سانتی گراد ذوب شده و فشار فنر آن سبب بسته شدن پره‌ ها و مسدود شدن کانال و قطع ارتباط هوایی بین دو محیط خواهد شد !