دمپر ضد حریق

تاریخ انتشار : 9 تیر 1400

دمپر ضد حریق

این نوع از دمپر جزو زیر گروه دمپرهای بین کانالی به شمار می روند که قابلیت رساندن اکسیژن به حریق ، یا نفوذ آتش به نقاط دیگر را به حداقلترین حالت ممکن می رساند و بر اساس فیوز اتوماتی که در بدنه ی داخلی دمپر جاسازی می شود به صورت خودکار با حس کردن افزایش دما عمل شروع به عمل کرده و با بستن مجراهای هوا در داخل دمپر از گسترش آتش در آن فضا جلوگیری می کند. این دمپر در دو نوع گرد و چهارگوش برای استفاده در مسیر کانال هوا تولید و عرضه میگردد.