فیلتر آلومینیومی

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : فیلتر و فیلتر باکس


ضخامت تعداد و اندازه توری های آلومینیومی با توجه به نیاز مشتریان جهت انجام عملیات فیلتراسیون انتخاب می گردند.فیلتر های آلومینیومی معمولا در اولین لایه فیلتر هوا قرار می گیرند و قادرند تا ذرات با قطر یک میلیمتر (ذرات سبک) و درصدی از گرد و غبار موجود در هوا را فیلتر کنند. عمق استاندارد تولیدی برای فیلتر های آلومینیومی یک سانتی متر یک اینچ و دو اینچ می باشد.

از مزایای این فیلتر ها می توان به قابلیت شست و شوی آن ها و ضدخورندگی بودن آن ها اشاره کرد. از کاربرد های فیلتر های آلومینیومی هودهای صنعتی اتاق های سرور بیمارستان ها هتل ها هواساز ها و کاربرد های عمویم فیلتر کردن هوا می باشد. فیلتر ها با ضخامت یک اینچ دارای ضریب جذب ذرات بزرگ تا 71.5 درصد و ظرفیت ذخیره ذرات تا 90.8 گرم در هر فوت مربع می باشند. فیلتر های با ضخامت دو اینچ نیز دارای ضریب جذب ذرات تا 81.3 درصد و ظرفیت ذخیره ذرات تا 142 گرم در هر فوت مربع می باشند.(مطابق با روش تست ASHRAE 52.1)

طراحی فیلتر آلومینیومی

در طراحی سیستم های تهویه نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود تغییر افت فشار فیلتر ها در طول زمان است. زیرا هر چه از زمان کارکرد فیلتر می گذرد ذرات بیشتری در فیلتر جذب می شوند و مقداری از سطح مفید فیلتر را اشغال می کنند. به عنوان مثال در فیلتر های یک اینچ در سرعت عبوری 300 فوت در دقیقه در ابتدای شروع کار فیلتر افت فشار در حدود 0.2 اینچ ستون آب است اما بعد از مدتی و پس از رسیدن به ظرفیت جذب ذرات و پر شدن منافذ فیلتر این افت فشار می تواند به یک اینچ ستون آب نیز برسد.


  • کاربرد جهت فیلتر کردن مورد استفاده قرار می گیرد.
  • عمق 1اینچ یا 2 اینچ
  • جنسآلومینیوم

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی