دمپر كانال موتوری

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : دمپرهای موتوری


این دمپرها دبی هوا ار کنترل می کنند و عملکرد آن ها مانند عملکرد شیر آب است که می تواند راه آب را باز و بسته کند و این نوع دمپر ها هم می توانند همان گونه راه هوا را تعیین کنن . 


  • محدودیت های ابعادی:از 10*10 سانتی متر تا 140*50 سانتی متر
  • مکان ساخت از آهن گالوانیزه، آلومینیوم، کربن استیل و استیل با ضخامت های مختلف وجود دارد.
  • شرایط نصب: نصب این نوع دمپرها معمولا به صورت فلنج به فلنج بین دو کانال می باشد.

محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی