بالانس دمپر

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : دمپرهای وزنی


از این نوع دمپر ها در فضا هایی مانند ژنراتور ها و دهانه خروجی فن ها استفاده می کنند . اگر متریال پره ها را تغییر دهیم فشاری که دمپر ها نیاز دارند تا پره ها را ببندند تغییر می کند بنابراین برای سنجیدن فشاری که دمپر به پره وارد می  کند متریال پره ها را تغیر می دهند

یکی از اجزای مهم سیستم تهویه مطبوع ساختمان است که به منظور تأمین هوای تازه و مطابق با الزامات ساختمان و کاربران آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بالانس دمپر برای تعادل دهی میزان هوای تأمینی و بازگشتی سیستم تهویه مطبوع در یک ساختمان استفاده می‌شود و به طور کلی دارای دو بخش تعادل دهنده و اندازه گیری هوا می‌باشد

بخش تعادل دهنده بالانس دمپر شامل پره هایی است که با تنظیم مقدار باز شدن و بسته شدن آن‌ها، میزان هوای تأمینی و بازگشتی را تنظیم می‌کنند. این پره ها به صورت دو جهته باز و بسته شده و به وسیله یک محرک برای کنترل جریان هوا، اجرا می‌شوند. بخش اندازه گیری هوا، شامل ابزارهایی مانند دماسنج، مانومتر و ترمومتر است که برای اندازه گیری فشار، دما و سرعت هوای تأمینی و بازگشتی استفاده می‌شوند

بالانس دمپر در سیستم تهویه مطبوع ساختمان به منظور تضمین کیفیت هوای تأمینی و بازگشتی و تعادل جریان هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر بخش تهویه مطبوع ساختمان بیش از حد هوای تأمینی تولید کند، می‌توان با کم کردن باز شدن پره های بالانس دمپر، جریان هوا را کاهش داد. به همین ترتیب، اگر جریان هوای بازگشتی بیش از حد باشد، می‌توان با افزایش باز شدن پره های بالانس دمپر، جریان هوا را افزایش داد

.اهمیت است


محمد

کیفیفت عالی و پاسخگویی عالی

محصولات مرتبط

دمپر تنظیم فشار وزنه ای صنعتی

در محیط هایی که نیاز دارند تا هوا به صورت یک طرفه عبور کند می توان از این نوع دمپر استفاده کرد. این نوع دمپر نوعی بالانس دمپر در ابعاد صنعتی است .

0 تومان