بالانس دمپر

قیمت : 0 تومان

دسته بندی : دمپرهای وزنی


از این نوع دمپر ها در فضا هایی مانند ژنراتور ها و دهانه خروجی فن ها استفاده می کنند . اگر متریال پره ها را تغییر دهیم فشاری که دمپر ها نیاز دارند تا پره ها را ببندند تغییر می کند بنابراین برای سنجیدن فشاری که دمپر به پره وارد می  کند متریال پره ها را تغیر می دهند 


محصولات مرتبط

دمپر تنظیم فشار وزنه ای صنعتی

در محیط هایی که نیاز دارند تا هوا به صورت یک طرفه عبور کند می توان از این نوع دمپر استفاده کرد. این نوع دمپر نوعی بالانس دمپر در ابعاد صنعتی است .

0 تومان