درب های دسترسی شوتینگ زباله

قیمت : 0 تومان

درب های دسترسی شوتینگ زباله

1- درب های دسترسی سیستم شوتینگ زباله:

این درب جهت تخلیه زباله در داخل ساختمان ها ساخته شده و پل ارتباطی بین سازه داخلی و کانال های سیستم شوتینگ زباله ساختمان می باشد.  

2- درب های درسترسی :

این قبیل درب ها جهت دسترسی  به تجهیزات تاسیساتی ساختمان از قبیل دسترسی به شیر آلات و یا تجهیزات  برقی داخل ساختمان ساخته می شوند و معمولا در انواع چفتی و قفلی به مشتریان عرضه می شوند.

محصولات مرتبط