دستگاه CNC چیست؟

تاریخ انتشار : 13 دی 1400

دستگاه CNC چیست؟

CNC مخفف Computer numerical control است.

این دستگاه ها جهت کنترل ساز و کار های متفاوت  کارگاه ها به کار گرفته می شود.

عموما افراد به اشتباه
دستگاه برش CNC و دستگاه CNC را کاملا مشابه یکدیگرمیدانند در حالی که به این شکل نیست.

دستگاه CNC در مقایسه با دستگاه برش CNC کاربرد های بیشتری دارد، از جمله دستگاه های پرینت سه بعدی 3D . پس این دو مقوله را با هم اشتباه نگیرید!

زمانی که یک سیستم CNC فعال می شود برش های مورد نظر در برنامه دستگاه ثبت می شوند.

این دستورات از طریق دستگاه به ابزارهای برش آن منتقل شده و به مرحله اجرا گذاشته می شوند.

در کل این دستگاه شباهت زیادی به یک ربات دارد.

برنامه نویس این دستگاه حتی در مواقعی که دستگاه باید برش هایی در جهات متفاوت را ایجاد کند نیز سیستم را بی نقص در نظر می گیرد.

در دستگاه های قدیمی که با نام NC شناخته می شدند از پانچ کارت به عنوان داده های ورودی استفاده می شد.

اما در CNC کدهای برنامه نویسی کامپیوتری اطلاعات اولیه سیستم را تشکیل می دهند.

 

 

CNC مخفف Computer numerical control است.

این دستگاه ها جهت کنترل ساز و کار های متفاوت  کارگاه ها به کار گرفته می شود.

عموما افراد به اشتباه
دستگاه برش CNC و دستگاه CNC را کاملا مشابه یکدیگرمیدانند در حالی که به این شکل نیست.

دستگاه CNC در مقایسه با دستگاه برش CNC کاربرد های بیشتری دارد، از جمله دستگاه های پرینت سه بعدی 3D . پس این دو مقوله را با هم اشتباه نگیرید!

زمانی که یک سیستم CNC فعال می شود برش های مورد نظر در برنامه دستگاه ثبت می شوند.

این دستورات از طریق دستگاه به ابزارهای برش آن منتقل شده و به مرحله اجرا گذاشته می شوند.

در کل این دستگاه شباهت زیادی به یک ربات دارد.

برنامه نویس این دستگاه حتی در مواقعی که دستگاه باید برش هایی در جهات متفاوت را ایجاد کند نیز سیستم را بی نقص در نظر می گیرد.

در دستگاه های قدیمی که با نام NC شناخته می شدند از پانچ کارت به عنوان داده های ورودی استفاده می شد.

اما در CNC کدهای برنامه نویسی کامپیوتری اطلاعات اولیه سیستم را تشکیل می دهند.