دمپر فن

تاریخ انتشار : 20 شهریور 1400

دمپر فن


دمپرهای فن معمولا پشت فن هواکش ها نصب می شوند که با کار کردن فن، پره های دمپر فن، باز می شود و هوای موجود در داخل محیط را به خارج از محیط منتقل می نماید و پس از قطع شدن عمل خروج هوا توسط فن ، به طور خودکار بسته شده و همزمان با بسته شدن پره های دمپر و خاموش شدن فن، هم از هدر رفتن هوای مطبوع داخل پیشگیری نموده و هم از عبور و مرور پرنده ها و دیگر حیوانات کوچک داخل محیط ممانعت می گردد. همچنین برای سبک و کم وزن بودن پره ها و نیز کارکرد بهتر دمپر فن، از جنس آلومینیوم برای ساخت و تولید پره های دمپر فن استفاده می گردد.دمپر فن در پشت فن قرار گرفته و توسط فشار هوای موجود از پشت فن، فعال گشته و هنگام خاموش شدن فن، راه خروج هوا مسدود خواهد شد. شکل ظاهری دمپر فن شامل : یک قاب با فریم یک طرفه بوده که حجم قاب دمپر فن در بین دیوار و نیز پشت فن قرار می گیرد و توسط فریم بیرونی به دیوار تثبیت می گردد.