صداگیر کانالی گرد

تاریخ انتشار : 14 مرداد 1400

صداگیر کانالی گرد

صداگیرها کانالی در دو نوع گرد و چهار گوش تولید میشود که جهت استفاده و نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر ، هواساز و پکیج یونیت می باشند.

انتخاب این کانالها با توجه به میزان جذب صدا در داخل کانال و محیط و همچنین سطح صدای موجود و سایر عوامل کاهش سطح صدا انجام میشود.

صداگیرها ی کانالی ،صدای های تولید شده توسط دستگاههای تهویه مطبوع را تا حد بسیار زیادی کاهش میدهد .

این صداگیرها با توجه به جنس و طراحی مناسب ،صداهای تولیدی با انواع فركانسها را جذب می نمایند.

جنس پره این صداگیرها از آلومینیوم مشبک میباشد .

صداگیر کانالی گرد به دلیل عدم وجود قطعات متحرک نیازی به روغن کاری یا نگهداری ندارد .