دریچه زیر فن کویل آلومینیومی مختلط

 دریچه زیر فن کویل آلومینیومی مختلط

تاریخ انتشار : 7 تیر 1400

دریچه زیر فن کویل آلومینیومی مختلط

چنانچه فشارِ مکش هوای دستگاه از یک محیط به اندازه ای باشد که به مقدار بسیار زیادی هوای محیط نیاز باشد، برای طراحی دریچه زیر فن کویل بایستی از المان های مختلف و جدید استفاده کرد که دریچه زیر فن کویل آلومینیوم خطی یکی از آن هاست .

دریچه زیر فن کویل مختلط ازترکیبِ شیارهای پره Z شکل و ورق پانچ آلومینیومی یا گالوانیزه با چشمه های متفاوت تشکیل می شود. 

همه ترکیبات مختلف بر روی درب دریچه زیر فن کویل مختلط، به دو شکل وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می شود. 

سطح بدنه این دریچه ها با رنگ کوره ای پودری استاتیک به صورت متناسب و دکوراتیو پوشش داده می شود و هم به وسیله پیچ ازرو و هم پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب می شود.