دریچه زیر فن کوئل گریل دار

دریچه زیر فن کوئل گریل دار

تاریخ انتشار : 22 خرداد 1400

دریچه زیر فن کوئل گریل دار

اگر قرارباشد هوای مورد نیاز برای برگشتِ دستگاه فن کویل از طریق درب دریچه زیر فن کوئل تامین شود،از این نوع دریچه زیر فن کویل استفاده می شود. 

ظاهر و ساختارِ دریچه زیر فن کویل گریل دار ( دریچه دسترسی فن کویل ) به لحاظِ فریم و درب بسیار مشابه با دریچه زیر فن کویل ساده می باشد، با این تفاوت که روی بدنه دربِ این نوع دریچه، شیارهای گریلی به طول چندین سانت وجود دارد که همین گریل ها هوای داخل واحد را تحت عنوان هوای برگشت فن کویل به سمت فنکویل هدایت می کنند. 

این گریل ها با طرح های متنوع و جانمایی های متفاوت بر روی درب دریچه حک می شوند. 

مقدار و محلِ گریل های روی درب به میزان هوای لازم و جای ممکنه دستگاه فن کویل بستگی دارد. 

فریم دریچه زیر فن کویل در سایزهای ۳ و ۵ سانتی قابل استفاده می باشد.