دریچه زیر فن کوئل مشبک

دریچه زیر فن کوئل مشبک

تاریخ انتشار : 19 خرداد 1400

دریچه زیر فن کوئل مشبک

دریچه زیر فن کوئل مشبک

اگر دریچه هوای فن کویل از مدل دریچه مشبک باشد و همچنین اگر نیاز به تامین هوای فنکویل از درب دریچه زیرفن کویل باشد، برای تناسبِ بیشتر معمولا از دریچه زیرفن کویل مشبک استفاده می شود.
درب دریچه زیر فن کویل مشبک یک ترکیب از ورق آلومینیومی و یک دریچه مشبکِ صفر یا ۴۵ درجه می باشد.
دریچه مشبک روی درب دریچه زیر فن کویل بدون توری و همچنین با توری ساخته می شود.
درب دریچه زیر فن کویل مشبک با دو مدل وزنه ای و لولایی تولید می شود .
پوشش دریچه زیرفن کوئل توسط رنگ کوره ای پودری استاتیک رنگ شده است .
دریچه زیرفن کویل مشبک را به دو صورت پیچ از رو و پیچ مخفی می توان نصب نمود .