قطعات تشکیل دهنده سیستم شوتینگ (ادامه )

 قطعات تشکیل دهنده سیستم شوتینگ (ادامه )

تاریخ انتشار : 10 خرداد 1400

قطعات تشکیل دهنده سیستم شوتینگ (ادامه )

کانال تقسیم کننده و محل قرار دادن زباله ( سه راهی ):

- این کانال به صورت سه راهی و با زاویه های دقیق طراحی شده و در همه طیقات ساختمان نصب می شود .

- دریچه شوت بر روی این کانال نصب می شود .

 

 

دریچه شوتینگ :

- جنس دریچه شوت زباله از ورق استیل دو جداره که به صورت لولایی قابل باز بسته شدن می باشند .

- دریچه شوت دارای لاستیک درز بندی و دستگیره از نوع فایلی بوده و همچنین مجهز به استوپر جهت جهت کنترل باز و بسته شدن درب و هدایت زباله به داخل کانال اصلی شوتینگ می گردد .

- بابسته شدن دریچه از انتشار بو و ریختن زباله به بیرون از کانال جلوگیری می شو .