درباره کانال اصلی سیستم شوتینگ زباله

درباره کانال اصلی سیستم شوتینگ زباله

تاریخ انتشار : 8 خرداد 1400

درباره کانال اصلی سیستم شوتینگ زباله

- قطر کانال شوت زباله به تعداد طبقات ، واحد های مجتمع مسکونی و نیز فضای طراحی شده معماری برای شوت بستگی دارد که در اندازه های 45 درجه و 50 و 60 سانتیمتر طراحی و اجرا می گردد . این کانال به صورت عمودی در داخل داکت تاسیسات یا داکت مخصوص شوتینگ نصب می شود .

- فضای مورد نیاز جهت نصب سیستم شوتینگ 70 * 70 سانتیمتر می باشد .

- نصب کانال ها به صورت فیتینگی بوده و فقط کانال سرعت گیر انتهایی به صورت جوشی نصب می شود .

- کانال شوت زباله از ورق استیل نگیر تیپ 304 و گالوانیزه و به شکل استوانه ای ساخته می شود . بدون برجستگی و فرو رفتگی در داخل که مانع توقف و یا پارگی کیسه زباله در کانال شود ، تولید می گردد .