قطعات تشکیل دهنده سیستم شوتینگ

قطعات تشکیل دهنده سیستم شوتینگ

تاریخ انتشار : 5 خرداد 1400

قطعات تشکیل دهنده سیستم شوتینگ

 1. هواکش مکانیکی تخلیه هوا
 2. کانال تخلیه هوای اتاقک زباله
 3. مخزن محلول شستشو و ضدعفونی
 4. نازل شستشوی کانال شوت زباله
 5. کانال تقسیم کننده طبقات
 6. سرعت گیر ( زاویه 45 درجه )
 7. درب انتهای شوتینگ
 8. کانال اصلی شوت زباله

 

نحوه عملکرد سیستم شوت زباله :

 1. قرار دادن کیسه زباله داخل دریچه شوتینگ
 2. قرار گرفتن کیسه زباله داخل کانال شوتینگ
 3. قرار گرفتن کیسه زباله داخل مخزن حمل زباله