انواع مختلف سیستم شوتینگ

انواع مختلف سیستم شوتینگ

تاریخ انتشار : 3 خرداد 1400

انواع مختلف سیستم شوتینگ

  • سیستم شوتینگ با جدا کننده زباله در مبدا
  • سیستم شوتینگ با کامپکتور
  • سیستم شو تینگ با سطل ترولی

 

انواع مختلف سیستم شوتینگ کاربری های متفاوتی را برای استفاده کنندگان محترم فراهم می کند که مدرن ترین آن سیستم تفکیک زباله در مبدا بوده که هم از لحاظ  بهداشتی و اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و بی درد سر می باشد .

ساده ترین حالت آن سیستم شوت زباله یا ترولی بوده که بسیار ساده بوده اما هزینه های آتی آن به مراتب بالاتر از سیستم های مدرن شوتینگ زباله می باشد .