سیستم شوتینگ زباله

تاریخ انتشار : 2 خرداد 1400

سیستم شوتینگ زباله

حمل دستی زباله باعث پخش زباله و بوی نامطبوع و عامل تولید میکروب های بیماری زا می باشد . این امر در مجتمع های مسکونی و همچنین ساختمان ها بیشتر صورت می گیرد . برای سهولت در امر حمل زباله و جلوگیری از مشکلات در حمل زباله ، سیستم شوتینگ ( شوت زباله ) طراحی و ساخته شده که از مزایای این سیستم عبارت اند از :

  1. شوت زباله آسایش خانواده ها را تامین می کند .
  2. شوت زباله از بار ترافیکی آسانسور ، در ساعاتی که باید زباله ها به خارج از ساختمان منتقل شوند می کاهد .
  3. شوت زباله در کاهش مصرف برق و استهلاک آسانسور تاثیر گذار است و در نتیجه به اقتصاد خانواده کمک می کند .
  4. شوت زباله ، شیرابه و اثر شیرابه زباله ها را حذف و در تمیز ماندن فضای ساختمان موثر است .
  5. شوت زباله بهداشت را برای ساختمان به ارمغان می آورد . شرایط بهداشتی از قبیل : شستشوی سطح داخلی کانال ، عدم نفوذ پشه ، مگس و عدم اشاعه حیوانات نوذی و حذف بوی نامطبوع زباله ، در سیستم شوت زباله رعایت شده می باشد .
  6. هر چقدر تعداد طبقات ساختمان بیشتر باشد لزوم استفاده از سیستم شوتینگ زباله بیشتر احساس می شود .
  7. در سامانه شوت و دفع زباله ، نباید فقط به کانال و دریچه اکتفا کرد و می بایست سامانه شوت زباله کامل و به روز باشد .