لوورها ، دمپرها و بالانس دمپرها

لوورها ، دمپرها و بالانس دمپرها

تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1400

لوورها ، دمپرها و بالانس دمپرها

 

- لوورها :

لوورها در صنعت توزیع هوا ، پل ارتباطی بین فضای تهویه شده و تهویه نشده می باشند .ماهیت عملکردی آنها به واسطه اختلاف فشار بین دو فضا می باشد . معمولا از لوورها در ورودی اتاق های دیزل ژنراتور و اتاق های هوا ساز و ... استفاده می شود .

 

- بالانس دمپرها :

این محصولات جهت باز و بسته نمودن یک طرف از جریان هوا ، در سیستم توزیع کاربرد دارند و عملکرد آن با فشار هوای پشت دمپر می باشد که باعث باز شدن مکانیکی آن می شود و می توان از آن به عنوان شیر یک طرفه تعبیر نمود .

 

- دمپرهای بین کانالی :

در صنعت توزیع هوا دمپرها نقش باز و بسته نمودن و یا کنترل میزان هوای عبوری بین کانال ها را ایفا می کنند . دمپرهای بین کانالی در دو نوع پره موازی و پره متقابل می باشد . دمپر پره موازی ، جهت باز و بسته نمودن جریان هوا کاربرد دارد و دمپر پره متقابل ، عملکردی شبیه به دمپر پره موازی داشته با این تفاوت که قابلیت کنترل میزان هوای خروجی دمپر را بدون مغشوش نمودن جریان هوای داخل کانال دارا می باشد.

 

- دمپرهای ضد آتش :

این دمپرها جهت قطع نمودن جریان هوای داخل کانال هنگام آتش سوزی کاربرد دارند که در دو نوع فیوزی و موتوری عرضه می گردند .