ساخت و تولید انواع دریچه های تهویه مطبوع

ساخت و تولید انواع دریچه های تهویه مطبوع

تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1400

ساخت و تولید انواع دریچه های تهویه مطبوع

ساخت و تولید انواع دریچه های تهویه مطبوع 

شرکت ترکان پارتاک با به کارگیری نیروی جوان و خلاق خود را در تولید انواع دریچه‌های تهویه مطبوع خودکفا کرده و موفق به کنار زدن رقبا شده و در کنار برترین‌ برندهای تولید دریچه‌های تهویه مطبوع در ایران قرار گرفته است.

تولیداتی از جمله:

دریچه تهویه مطبوع چوبی

دریچه‌ تهویه مطبوع استیل

دریچه تهویه مطبوع خطی

دریچه های گرد و تایلی

دریچه های مشبک

دریچه تهویه مطبوع سقفی و چهارگوش