مزایای دریچه های خطی

تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1400

مزایای دریچه های خطی

دریچه های خطی بیشتر برای مصارف گرمایشی و سرمایشی استفاده می شوند. همچنین از این دریچه ها برای تهویه هوا نیز استفاده می شود. دریچه های خطی با دمش و مکش هوا می توانند هوای محیط را عوض کنند.

مزایا

دریچه های خطی می توانند هوا را به صورت خطی توزیع می کنند.

توزیع هوا در این دریچه های خطی به صورت مختلفی صورت میگیرد که عبارت اند از یک طرفه ، دو طرفه ، دو طرفه کنجی ، سه طرفه و چهار طرفه.

دریچه های خطی را می توان در حالت های مختلفی مانند صاف و قوس دار تولید کرد.

تنوع رنگی در تولید دریچه های خطی بالاست و میتوان در رنگ های مختلفی تولید کرد.