دمپر دستی

تاریخ انتشار : 21 خرداد 1401

دمپر دستی

همانند شیر آب که وظیفه کنترل جریان آب را به عهده دارند , دمپر های دستی نیز این کار را برای هوا انجام میدهند

از شکل آنها در تصویر میتوان به نحوه عملکردشان پی برد .

نحوه عملکرد دمپر های دستی به این صورت است که با وارد آوردن نیروی انسانی به دستگیره ,صفحه فلزی درون محفظه به چرخش در می آید و در راستای جهت عبور هوا قرار گرفته و در نتیجه اجازه عبور را به آن میدهد

دمپر ها از نظر نیروی عملکرد به دسته های زیر تقسیم میشوند که نمونه های آن در بخش محصولات وبسایت قابل مشاهده است:

 دمپرهای دستی
 دمپرهای موتوری
 دمپرهای وزنی
 دمپرهای صنعتی
 دمپرهای هدایت کننده جریان
دمپرهای پشت دریچه ای
 دمپرهای ضد دود و حریق

 دمپر ها دردودکش ها, کانال ها و هواساز ها  استفاده میشوند و وظیفه کنترل عبور دود یا هوا را  بر عهده دارند

.تفاوت دمپر های دستی با دمپر های موتوری و وزنی همانطور که اسمشان مشخص است در نحوه کنترل آنهاست در واقع دمپر های دستی برای عملکرد کاملا وابسته به کنترل شدن از سوی یک فرد هستند