دریچه های دیواری

قیمت : 0 تومان

دریچه های دیواری

مناسب جهت کلیه اماکن مسـکونی ، اداری ، تجاری ، هتل ها قابلیت توزیع هوا در تمام جهات

 

قابلیت نصب انواع دمپر جهت کنترل هوای خروجی
قــابــلــیت سـاخت از پروفیل آلومینیوم یا ورق آهــن گـــالوانیزه طــبق ســـفـــارش مشــتری
قابلیت ساخت در تمامی ابعاد مطابق نیاز