لوور و بالانس دمپرها

قیمت : 0 تومان

لوور و بالانس دمپرها

 لوور ها در صنعت توزیع هوا،پل ارتباطی بین فضای تهویه شده و تهویه نشده می باشند .

 ماهیت عملکردی آنها به واسطه اختلاف فشار بین دو فضا می باشد . معمولا از لوور ها در ورودی اتاق های دیزل ژنراتور و اتاق های هوا ساز و...استفاده می شود.

بالانس دمپر ها
این محصولات جهت باز و بسته نمودن یک طرف از جریان هوا، در سیستم توزیع کاربرد دارند و عملکرد آن با فشار هوای پشت دمپر می باشد  که باعث باز شدن مکانیکی آن می شود و می توان از آن به عنوان شیر یک طرفه تعبیر نمود.

دمپر های بین کانالی
در صنعت توزیع هوا دمپر ها نقش باز و بسته نمودن و یا کنترل میزان هوای عبوری بین کانال ها را ایفا می کنند.
دمپر های بین کانالی در دو نوع پره موازی و پره متقابل می باشد، دمپر پره موازی، جهت باز و بسته نمودن جریان هوا کاربرد دارد و دمپر پره متقابل، عملکردی شبیه به دمپر پره موازی داشته با این تفاوت که قابلیت کنترل میزان هوای خروجی از دمپر را بدون مغشوش نمودن جریان هوای داخل کانال دارا می باشد.

دمپر های ضد آتش
این دمپر ها جهت قطع نمودن جریان هوای داخل کانال هنگام آتش سوزی کاربرد دارند که در دو نوع فیوزی و موتوری عرضه می گردند.