دریچه های تنظیم هوا

قیمت : 0 تومان

دریچه های تنظیم هوا

دریچه های تنظیم هوا

انواع دریچه های توزیع هوا ساخت این موسسه عبارتند از:
-1 دریچه های تنظیم و توزیع هوای دیواری ( کولری )
-2 دریچه های مشبک
-3 دریچه های برگشت و پادری


-1 دریچه های تنظیم و توزیع هوای دیواری (کولری)   
ماهیت آنها از نوع دریچه هایی با پره های ایرفویلی یک طرفه و دو طرفه  بوده  که قابلیت جهت دهی هوا را به واسطه متحرک بــودن پره هـا دارا می باشند و انواع چوبی آنها نیزدر  رده تولیدات  این موسسه یافت می گردد.

کلیه مکانهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، هتل ها و مکان های صنعتی و...
قابل نصب در مکان هایی که نیاز به تغییر جهت هوای ورودی می باشد.
مناسب جهت دیوارهایی تا ارتفاع 4 متر
بر روی پیشانی دیوار
قابلیت ساخت در انواع یک طرفه و دو طرفه
طول پرتاب مناسب و افت فشار پایین
قابلیت نصب درب زمستانه در حالت چوبی


-2 دریچه های مشبک
این دریچه ها به دلیل دارا بودن افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا بسیار کاربرد دارند

کلیه مکان های مسکونی ، اداری ، تجاری ،هتل ها و مکان های صنعتی و...
قابل نصب در مکان هایی که نیاز به خروج هوا به صورت رشته ای باشد
قابلیت استفاده در رفت و برگشت هوا
بر روی پیشانی دیوار و یا پایین دیوار جهت استفاده در برگشت هوا
قابلیت ساخت در شبکه های یک و دو سانتی متری
قابلیت نصب توری جهت جلو گیری از ذرات به داخل فضای تهویه شده  
قابلیت ساخت در انواع چهار گوش و گرد.


-3  دریچه های برگشت و پادری
این دریچه ها معمولا جهت تعدیل فشار فضا ها مورد استفاده قرار می گیرند.